Skip to main content
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley

Helhetlige tiltak mot barnefattigdom

En kunnskapsoppsummering

  • Fafo-rapport 2014:18
  • Fafo-rapport 2014:18

Det jobbes på mange fronter i Europa for å utvikle gode prosjekter for å bekjempe fattigdom i barnefamilier. I denne rapporten, som er laget på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, blir evalueringer av helhetlige tiltak mot barnefattigdom i Norden og Storbritannia systematisert. Målet er å undersøke om noen av tiltakene har særlig positiv betydning.

Rapporten konkluderer med at det ikke er mange av de nordiske tiltakene som kan karakteriseres som helhetlige, mens slike tiltak er mer vanlig i Storbritannia. Det er heller nesten ingen nordiske tiltak som har vært gjenstand for evaluering.  Ut fra de evalueringene som foreligger, er det ikke mulig å peke ut ett bestemt tiltaksdesign som særskilt vellykket. Det er likevel enkelte virkemidler som framheves, og som det er relevant å diskutere når man skal utvikle helhetlige tiltak i en norsk sammenheng.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20365