Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
Nullpunktsanalyse

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2016:07

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Prosjekt: Tilknytningsformer i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for denne rapporten er tilknytningsformer i arbeidslivet. Vi beskriver utbredelsen av, og kjennetegn ved, midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende og utleie av arbeidskraft. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å kunne følge utviklingen i arbeidslivet i årene framover. Datagrunnlaget er arbeidsmarkedsstatistikk, først og fremst SSBs arbeidskraftsundersøkelser, men vi benytter også andre kvantitative datakilder. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20569