Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2006

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere, Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

KS ønsker gjennom FoU-prosjektet «Livsfasepolitikk – der erfaring og visdom teller», å se nærmere på kommuners arbeid med delmål 3 i IA-avtalen. Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere hvordan det på kommunalt nivå kan jobbes for å redusere omfanget av tidlig-pensjonering blant lærere i skolesektoren og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Første del av prosjektet, som presenteres i denne rapporten, er en sammenfatning av hovedresultatene fra et utdrag av norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak. Hovedspørsmålene i gjennomgangen har vært:
• Hvilke forhold er viktige for eldre arbeidstakeres tidligpensjonering, med vekt på arbeidsplassens betydning?
• Hvilke tiltak og virkemidler kan bidra til utsatt pensjonering?
• Hvordan få til en vellykket seniorsatsing?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 534