Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006

Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg

Fafo-rapport 508

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Lærernes arbeidstid har vært gjenstand for store diskusjoner med ujevne mellomrom gjennom et helt århundre. I denne rapporten evaluerer vi effekten av arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet 2004–2006.

For å oppnå mål som kompetanseutvikling, økt elevkontakt og mer kollektive arbeidsformer, har man i denne avtalen bundet mer tid til tilstedeværelse på skolen enn tidligere. Samtidig er det gitt rom for at partene lokalt kan avtale alternative ordninger for å sikre gode lokale prosesser.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 508

Kortversjon