Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2013:12

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor. Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for henholdsvis å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år. Rapporten baserer seg på data fra en surveyundersøkelse blant 1201 personer født i 1943, 1946 og 1949. Alle i utvalget var yrkesaktive som 55-åringer, og de ble intervjuet i august–oktober 2012, da de var mellom 62 og 69 år gamle, og enten pensjonerte eller yrkesaktive.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20302

Dokumentasjonsrapport

252,00 kr