Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Den norske modellen på virksomhetsnivå

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:18

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Prosjekt: Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen, Ragnhild Steen Jensen

Det organiserte arbeidslivet framheves gjerne som en viktig faktor i den nordiske og norske samfunnsmodellen. Mens kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen på sentralt nivå er god, vet vi mindre om hvordan den virker lokalt. Hvordan fungerer det daglige partssamarbeidet i norske virksomheter? Dette er et av spørsmålene vi diskuterer i rapporten, der vi undersøker partssamarbeid og tillitsvalgtes grad av deltakelse og innflytelse i virksomheter der Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har tariffavtaler.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20423

Vedlegg 1 Spørreskjema

Vedlegg 2 Intervjuguider

Vedlegg 3 Regresjonsanalyser

273,00 kr