Fafo-rapporter

Rapportsøk

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith
Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren

Sol Skinnarland og Svein Erik Moen

Fafo-rapport 2010:07

Nettutgave

Hvordan oppnå økt produksjonsflyt og mindre sløsing i byggeprosjekter? Dette er spørsmål aktører i byggenæringen ofte stiller seg, spesielt når byggeprosjektene preges av forsinkelser og feil. Kruse Smith har i et pilotprosjekt innført ny planleggingsmetodikk hvor målet har vært å oppnå økt produksjonsflyt gjennom en mer samordnet styring av produksjonsprosessen. Økt samhandling gjennom å inkludere alle aktører i framdriftsplanlegging har vært sentralt. Fafo har foretatt en evaluering av prosjektet basert på intervjuer med baser og prosjektledere fra Kruse Smith og underentreprenører. Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20151