Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Kompetanse, lønn og arbeidstid

Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden

  • Fafo-rapport 507
  • Fafo-rapport 507

Dette er en rapport fra en undersøkelse av de sentrale tariffavtalene til lærerne i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Rapporten legger vekt på å få fram hva som er regulert i sentrale avtaler, hva som kan avtales lokalt, og hvilke forskjeller det er på avtalene i de fire landene. Spørsmål om kompetanse, lønn og arbeidstid er vevet tett sammen, og er alle viktige sider ved lærernes avtaleverk. I alle de nordiske landene har tariffavtalene vært gjenstand for endring og utvikling de siste årene. Den statlige styringen og reguleringen har blitt mindre, og kommunene har fått økt innflytelse som skoleeiere og arbeidsgivere. Samtidig har den pedagogiske utviklingen i skolen skapt endringer både i form og innhold. Nye undervisningsformer og samarbeidsmønstre har skapt en ny arbeids-hverdag for lærerne. Dette påvirker diskusjonen om regulering av lønns- og arbeidsvilkår i de nordiske landene.

  • Publisert: 12. mars 2005
  • Ordrenr. 507
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere