Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

  • Fafo-rapport 2010:16
  • Fafo-rapport 2010:16
Hensikten med denne rapporten er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en mulig systematisk satsing på hospiteringsordninger som virkemiddel for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet har rettet seg mot lærere og instruktører innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk og bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Resultatene fra prosjektet kan imidlertid også å ha overføringsverdi for andre utdanningsprogram og bransjer. Hovedproblemstillingen har vært todelt:
• Hvilket omfang har hospiteringsordninger innenfor programområdet bygg- ­og anleggsteknikk?
• Hvilke forutsetninger må være på plass for en vellykket hospiteringsordning?
  • Publisert: 12. februar 2010
  • Ordrenr. 20160