Skip to main content
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Behandling av grensetvister i LO og forbundene

  • Fafo-rapport 2010:17
  • Fafo-rapport 2010:17
Grensetvister mellom LO-forbund er situasjoner der det er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje. I rapporten går vi gjennom bakgrunnen for dagens organisasjonsstruktur i LO, og beskriver hvilke saker som opp gjennom årene har utfordret de opprinnelige organisasjonsgrensene. Videre drøfter vi dagens situasjon; hvor mange tvistesaker er det, i hvilke organer behandles de og hva kjennetegner saksbehandlingen. Avslutningsvis trekkes følgende spørsmål opp til diskusjon: Kan LO og forbundene styrke saksbehandlingsrutiner og regelverk for å løse grensetvister på en bedre måte? Skal LO i større grad legge vekt på å sikre at framtidige vedtak gir forutsigbare organisasjonsgrenser? Eller bør ambisjonene om en enhetlig organisasjonsplan justeres i mer pragmatisk retning for å fremme løsninger som minimerer konfliktnivået mellom forbundene?
  • Publisert: 13. februar 2010
  • Ordrenr. 20161
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-730-9ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere