Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Håkon Høst (red.

Fafo-rapport 2012:46

Les mer og last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Dette er første rapport fra prosjektet "Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen". Rapporten er ikke basert på ny forskning eller nye data, men er tenkt som en introduksjon til forskningsfeltet og prosjektet. Den inneholder fire tematiske kapitler hvor forskerne presenterer litteraturgjennomgang, kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver på en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2014:20

Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Fafo-rapport 2013:23
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

 

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20273