Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2012:63

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Anne Hege Strand

Innføringen av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et av de sentrale nye virkemidlene i NAV-reformen. Gjennom tett, individuell oppfølging og kvalifisering skal KVP bistå langtids sosialklienter med sammensatte problemer ut i arbeid. Dersom dette lykkes, må de kommunale utgiftene til sosialhjelp forventes å gå ned. Samtidig vet vi at de kommunale sosialhjelpsutgiftene påvirkes av en rekke andre faktorer. I denne rapporten har vi gjennomført en kvantitativ analyse av sammenhengen mellom bruk og effekt av KVP på de kommunale sosialhjelpsutgiftene, samt intervjuet i seks kommuner om hva som oppfattes som gode arbeidsmetoder i KVP.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20290