Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høst, Håkon (red.)

Fafo-rapport 2014:20

Les mer og last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Dette er tredje rapport fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet går fram til 2015 og tar for seg ulike temaer knyttet til kvalitet og kvalitetsarbeid i fag- og yrkesopplæringen. Denne rapporten behandler i hovedsak kvalitet, samt styring og vurdering av kvalitet i bedriftsdelen av yrkesopplæringen, men ser også på nyutdannede fagarbeideres plass i arbeidsmarkedet.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2015:32
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2013:23
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2012:46
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
 

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20367