Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Håkon Høst (red.)

Fafo-rapport 2013:23

Les mer og last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Rapport 2 fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har opplæringen i skole som sitt hovedtema. Dette er utgangspunktet for både kapittel 1 og 2. Kapittel 3 tar også for seg det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og lokalt kvalitetsarbeid, mens kapittel 4 ser på nyutdannede fagarbeideres plass i arbeidsmarkedet.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2014:20

Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Fafo-rapport 2012:46

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20313