Fafo-rapporter

Rapportsøk

Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 540

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Temaet for denne rapporten er læreplasser i offentlig sektor, med vekt på kommunesektoren. Mangel på læreplasser er i dag en av hovedårsakene til at mange unge ikke fullfører videregående opplæring. Det er et problem for de som ikke får fullført sin utdanning. Samtidig er dette en utfordring for arbeidslivet, som ikke blir tilført nødvendig kompetanse. I rapporten spør vi om hvilke forhold som påvirker inntaket av lærlinger i og hva som kan gjøres for å øke antall læreplasser i offentlig sektor generelt og kommunene spesielt. Datagrunnlaget for rapporten er kvalitative og kvantitative undersøkelser som er gjennomført våren 2006.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 540