Fafo-rapporter

Rapportsøk

HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 541

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Mona Bråten

HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet ble etablert i 1993. Ett av
hovedmålene var å «få økt slagkraft og bedre koordinering av HMS-arbeidet
overfor medlemsbedriftene». Ordningen ble gjort permanent fra 1. januar
2000, og landsforeningene i NHO har fått tilskudd til å ansette en person
som utelukkende skal arbeide med HMS-problemstillinger. Store deler av
utgiftene til ordningen dekkes i form av lønnstilskudd fra
Arbeidsmiljøfondet i NHO, som også vedtar retningslinjene for HMSrådgiverne
i landsforeningene.

Denne evalueringen tar for seg to hovedspørsmål:

  1. Hvordan er HMS-rådgiverordningen organisert i NHO og landsforeningene, og er dette den beste måten å organisere HMS-arbeidet på?
  2. Hvordan fungerer HMS-rådgiverordningen som en del av NHO og     landsforeningenes service overfor medlemsbedriftene?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 541