Skip to main content
  • Torgeir Nyen

Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005

  • Fafo-rapport 501
  • Fafo-rapport 501

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

  • Publisert: 8. mars 2005
  • Ordrenr. 501

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utdanningsforbundet, Sandefjord