Skip to main content

Lærevilkårsmonitoren 2005


Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig vekt på læringsvilkårene i arbeidslivet. Undersøkelsen har vært foretatt årlig siden 2003. 2005-monitoren inneholder et større sett av i ndikatorer for lærevilkårene gjennom det daglige arbeidet, og vil også inneholde noen indikatorer for nytteverdi/utbytte av ulike læringsaktiviteter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2004
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • Utdanningsforbundet, Sandefjord