Skip to main content
  • Torgeir Nyen

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport

  • Fafo-rapport 435
  • Fafo-rapport 435

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003, og vil bli gjentatt i årene som kommer. Denne grunnlagsrapporten inneholder en systematisk gjennomgang av resultater og sammenhenger fra lærevilkårsmonitoren for 2003. Grunnlagsrapporten er ment som et dokumentasjonsgrunnlag for den mer kortfattede og lett tilgjengelige sammendragsrapporten.

  • Publisert: 12. februar 2004
  • Ordrenr. 435
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • NHOUtdanningsforbundet, Sandefjord