Fafo-rapporter

Rapportsøk

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport

Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule

Fafo-rapport 434

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren 2003

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003, og vil bli gjentatt i årene som kommer. Denne grunnlagsrapporten inneholder en systematisk gjennomgang av resultater og sammenhenger fra lærevilkårsmonitoren for 2003. Grunnlagsrapporten er ment som et dokumentasjonsgrunnlag for den mer kortfattede og lett tilgjengelige sammendragsrapporten.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 434

Grunnlagsrapport

Summary report: Lifelong learning in Norwegian working life