Skip to main content
  • Mona Bråten

Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO

– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat

  • Fafo-rapport 396
  • Fafo-rapport 396

Denne rapporten tar for seg lokal lønnsdannelse i det statlige tariffområdet og i NAVO-området, med særlig vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat. Undersøkelsen springer ut av de endringer som har skjedd i det statlige tariffområdet i løpet av den siste tiårsperioden, og spørsmålet om hvordan man på lokalt virksomhetsnivå har tilpasset seg disse endringene. Rapporten tar for seg fem hovedgrupper av spørsmål knyttet til lokal lønnsdannelse:
• Hvilke holdninger har tillitsvalgte og medlemmer i LO Stat til at det skjer en desentralisering av lønnsdannelsen i statlig sektor?
• Er det utviklet en lokal lønnspolitikk i virksomhetene, og hvilke erfaringer har man eventuelt med denne?
• Hvilke lokale forhandlingsordninger er etablert? Hva kjennetegner de lokale forhandlingsprosessene?
• Hva er resultatene av de lokale lønnsforhandlingene?
• Hvordan er samspillet mellom sentral og lokal lønnspolitikk?
I analysen skiller vi mellom tillitsvalgte i statlige virksomheter og virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen NAVO. Skillet er gjort for å kunne vurdere hvordan forskjeller i forhandlingsordning og prinsipper for lokal lønnsdannelse kan ha betydning for den lokale lønnsdannelsen og tillitsvalgtes muligheter til å påvirke denne. Rapporten drøfter også enkelte spørsmål knyttet til hva som kan skje når midlene avsatt til lokale lønnsforhandlinger øker betydelig, slik resultatet ble i det sentrale lønnsoppgjøret for staten i 2002.

  • Publisert: 25. februar 2002
  • Ordrenr. 396
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere