Skip to main content
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip

TiSA-avtalen

Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

  • Fafo-rapport 2017:16
  • Fafo-rapport 2017:16

TiSA står for Trade in Services Agreement og er en avtale om handel med tjenester, som 50 land i verden forhandler om – deriblant Norge. Denne rapporten redegjør for hva TiSA omfatter og hvilke konsekvenser avtalen kan få for arbeidsmarkedet og velferdsstaten i Norge. Kritikerne av avtalen hevder den kan føre til økt konkurranse, begrense Norges mulighet til å regulere tjenester, og dessuten presse fram privatisering av offentlige tjenester. Gjennom TiSA vil Norge forplikte seg til å gi utenlandske selskaper markedsadgang i noen sektorer. Utenlandske virksomheter skal også ha såkalt nasjonal likebehandling, det vil si de skal behandles likt med norske virksomheter. På noen områder og i noen sektorer har Norge reservert seg mot dette. Gjennom medlemskapet i EØS og i WTOs handelsavtaler er Norge i dag forpliktet til nasjonal likebehandling. Rapporten konkluderer med at TiSA ikke vil begrense norske myndigheters handlingsrom ut over de forpliktelsene Norge allerede har i dag.

  • Publisert: 15. august 2017
  • Ordrenr. 20624