Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter

Mona Bråten og Ove Langeland

Fafo-rapport 423

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten sammenfatter erfaringer med ulike lønns- og belønningssystemer i norske bedrifter i noen utvalgte næringer. Prosjektet fokuserer på tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter, og det tar utgangspunkt i tre problemstillinger:
• Er det forskjell på hvilke ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger som brukes i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Varierer motivene for å bruke ulike ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Virker ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger på ulike måter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?

Utgitt: 2003 Id-nr.: 423