Skip to main content
  • Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Når jobben settes ut på anbud

Outsourcing av renhold i Forsvaret

  • Fafo-rapport 2018:32
  • Fafo-rapport 2018:32

Høsten 2014 besluttet Solberg-regjeringen å oppheve Forsvarsbyggs enerett på renhold i Forsvaret. Beslutningen om outsourcing, etableringen av overgangsordninger og overføringen av arbeidstakere til ny arbeidsgiver har så langt resultert i to rettssaker. I denne rapporten diskuterer vi hvordan det oppleves når jobben settes ut på anbud, og videre hvordan arbeidsvilkårene endrer seg når man overføres til privat sektor og renholdsbransjen.

  • Publisert: 5. november 2018
  • Ordrenr. 20681

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norsk Tjenestemannslag