Fafo-rapporter

Rapportsøk

Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 202

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Denne rapporten er utarbeidet for Norsk Tjenstemannslag som en del av organisasjonsprosjektet som ble vedtatt av forbundets landsmøte i 1994. Rapporten beskriver situasjonen i NTLs organisasjonsledd og skisserer problemer og utfordringer for framtidig organisasjonsmodell og forbundets øvrige arbeid.

  • Hvilke oppgaver bruker organisasjonsledd på ulike nivåer tid på?
  • Hvordan er medlemsutviklingen og verve- og rekrutteringssituasjonen?
  • Samarbeider lokale organisasjonsledd med andre arbeidstakerorganisasjoner på arbeidsplassen?
  • Hvilken kontakt er det mellom NTLs organisasjonsledd og fagbevegelsens øvrige organer på regionalt nivå?
  • Hvordan bruker organisasjonsledd på ulike nivåer sin andel av kontingentinntekten?
  • Hvilke skoleringstiltak deltar forbundets medlemmer og tillitsvalgte i, hvor mange deltar og hvordan finansieres disse tiltakene
  • Hvor mange organisasjonsledd har problemer med å få medlemmer til å påta seg tillitsverv?
  • Hvordan vurderer avdelinger og foreninger tilgjengeligheten til og hjelpen fra landsforening og forbundskontor?

Rapporten er blant annet basert på en spørreundersøkelse i avdelinger og foreninger og intervjuer med tillitsvalgte i de største landsforeningene.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 202