Skip to main content
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård

Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

  • Fafo-rapport 2009:46
  • Fafo-rapport 2009:46
Hvor stor andel av norske bedrifter bruker arbeidskraft fra de nye EU-landene? Hva slags tilknytningsform har denne arbeidskraften i bedriftene? Og hva er utviklingen siden 2006? Har den økonomiske krisa ført til mindre bruk av østeuropeisk arbeidskraft?

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en bedriftsundersøkelse i bygg og anlegg, i industrien og i hotell og restaurant, som ble gjennomført vinteren 2009. Den gir svar på en rekke spørsmål om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. En tilsvarende undersøkelse i 2006 gir oss anledning til å gi et bilde av utviklingen i løpet av disse tre årene.

Rapporten er ledd i prosjektet «Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet?», finansiert av Arbeidslivsprogrammet i Norges forskningsråd.
  • Publisert: 11. mars 2009
  • Ordrenr. 20136