Fafo-rapporter

Rapportsøk

Barnefattigdom i Norge. Sammendrag

Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2009:45

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Denne rapporten er et sammendrag av Fafo-rapport 2009:38, Barnefattigdom i Norge. Omfang, utvikling og geografisk variasjon. Formålet med rapporten er å beskrive omfanget av barnefattigdom i Norge og kartlegge den kommunale variasjonen i barnefattigdom. Vi ser nærmere på utviklingen i andelen fattige barn i perioden 2000 til 2006, og undersøker hvem som er spesielt utsatt for å vokse opp i en husholdning med en inntekt under fattigdomsgrensa. I tillegg kartlegger vi omfanget av barn som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20135

Hovedrapport