Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter
En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:52

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Utvalgte virksomheter i statsforvaltningen har i løpet av de siste årene prøvd ut et nytt regnskapssystem som et supplement til kontantregnskapet. På oppdrag fra LO har Fafo intervjuet tillitsvalgte og ledere i tre virksomheter, representanter fra eierdepartement og det politiske nivået for å få kunnskap om erfaringer som er høstet i utprøvingsperioden. Fafo har blant annet vært opptatt av om nytt regnskapssystem påvirker den daglige driften, maktforhold i virksomhetene og politikernes muligheter for innsyn og kontroll.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20142