Skip to main content
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad

Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter

En intervjuundersøkelse

  • Fafo-rapport 2009:52
  • Fafo-rapport 2009:52
Utvalgte virksomheter i statsforvaltningen har i løpet av de siste årene prøvd ut et nytt regnskapssystem som et supplement til kontantregnskapet. På oppdrag fra LO har Fafo intervjuet tillitsvalgte og ledere i tre virksomheter, representanter fra eierdepartement og det politiske nivået for å få kunnskap om erfaringer som er høstet i utprøvingsperioden. Fafo har blant annet vært opptatt av om nytt regnskapssystem påvirker den daglige driften, maktforhold i virksomhetene og politikernes muligheter for innsyn og kontroll.
  • Publisert: 17. mars 2009
  • Ordrenr. 20142