Fafo-rapporter

Rapportsøk

Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Status og utfordringer 2009

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen

Fafo-rapport 2009:51

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Hva er status i det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter? Gjennomfører virksomhetene et systematisk HMS-arbeid i praksis? Fører etablerte rutiner til faktiske forbedringer og tiltak i virksomhetene? Og er det sammenheng mellom intensjonene bak innføringen av internkontrollforskriften og det faktiske arbeidet og forståelsen av dette i virksomhetene? I denne rapporten drøftes disse spørsmålene knyttet til implementering av kravene om internkontroll for landbaserte virksomheter under Arbeidstilsynets myndighetsområde.
Rapporten belyser også spørsmål om HMS-arbeidet i virksomheter under Petroleumstilsynets myndighetsområde. Spørsmålene som drøftes her er: Hvilken betydning har utviklingen av regelverk hatt for HMS-arbeidet? Hvilken betydning har påseplikten hatt for HMS-arbeidet? Og hvilken betydning har tilsynsmyndighetenes rolle hatt for HMS-arbeidet?

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20141