Skip to main content
  • Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

  • Fafo-rapport 2017:15
  • Fafo-rapport 2017:15

Tema for denne rapporten er hvilke tariffmessige konsekvenser som følger av de senere års omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver. Datagrunnlaget er hentet fra offentlig statistikk samt seks forskjellig casestudier fra henholdsvis pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Hvilke konsekvenser har endringene hatt for de ansatte, for tariffavtalene, avtaledekningen, tillitsvalgtes rolle og fagforbundenes forhandlingsmakt? Rapporten er finansiert av LO.

  • Publisert: 21. mars 2017
  • Ordrenr. 20623