Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

  • Fafo-rapport 2017:04
  • Fafo-rapport 2017:04

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. Åpenhet og innsyn gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk av felleskapets midler. Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren.

  • Publisert: 9. mars 2017
  • Ordrenr. 20612