Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2017:04

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad, Elin Svarstad

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. Åpenhet og innsyn gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk av felleskapets midler. Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20612

Vedlegg: Spørreskjema og intervjuguide