Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2014:29

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Denne rapporten ser nærmere på bruken av deltidsansettelser i de statseide virksomhetene Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet. Vi tar opp følgende spørsmål: Hvor stort er omfanget av deltidsansettelser, og hvor mye av denne deltiden er henholdsvis ønsket og uønsket? Videre analyserer vi hvorfor omfanget er så stort som det er, samt hva dette betyr for driften og for den enkelte ansatte. Avslutningsvis drøfter vi hva som kan gjøres for at virksomhetene skal kunne tilby flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20376