Fafo-rapporter

Rapportsøk

På veien til fagbrev
Analyser av Lærlingundersøkelsen

Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2011:28

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Denne rapporten inneholder ulike analyser av Lærlingundersøkelsen. For det første foretar vi en analyse av svarene fra Lærlingundersøkelsen 2010–2011 for å beskrive lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø. For det andre gir vi en metodisk vurdering av om svarmønstrene i undersøkelsen gir grunnlag for å etablere sammenfattende mål/indikatorer for lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø. For det tredje foretar vi en vurdering av skjemaet opp mot eksisterende forskning omkring kvalitet i fagopplæringen og læring i arbeidslivet. Spørsmålet i den delen er om undersøkelsen fanger opp de forholdene som er viktige for å vurdere kvaliteten i læringen i bedrift. Endelig analyserer vi drivere og barrierer for deltakelse i undersøkelsen, med særlig vekt på hvilken rolle aktørene rundt lærlingen spiller for å stimulere lærlingene til å svare.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20219