Fafo-rapporter

Rapportsøk

Regulering av arbeidstid
Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:44

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Forsvar arbeidsmiljøloven! Denne rapporten tar for seg arbeidstid i det statlige barnevernet og i jernbanen, to sektorer som er preget av utstrakt bruk av turnus og ubekvem arbeidstid. Begge har arbeidstidsordninger som fraviker bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hovedtariffavtalen i staten er utformet ganske generelt, mens avtalene i jernbanen er mer detaljerte – utformet med tanke på særskilte arbeidsoppgaver, og de varierer noe etter lokale interesser i selskapene. Både det historiske utgangspunktet og dagens konkrete situasjon har skapt ulike muligheter for forbundene i de to sektorene når det gjelder å forhandle fram arbeidstidsordninger og kompensasjon for å jobbe i turnus.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20134