Skip to main content
 • Fafo-rapport 2016:09
 • Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

 • Fafo-rapport 2016:09
 

Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag i videregående skole har hatt stor nedgang i antall søkere. Faget er også den yrkesfaglige opplæringen med lavest andel som gjennomfører studieløpet. Problemstillingen i denne rapporten er tredelt:

 • Hvorfor er det mange elever som ikke får læreplass, og hva karakterisererdenne gruppen?
 • Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon blant elevene innen utdanningsprogrammet? Kan årsakene ligge i selve utdanningstilbudet?
 • Hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføreopplæringen?
 • Publisert: 11. april 2016
 • Ordrenr. 20571
 • ISBN
  ISBN 978-82-324-0285-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0286-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)