Fafo-rapporter

Rapportsøk

Digital kontroll og overvåking av arbeid
Omfang og praksis

Mona Bråten

Fafo-rapport 2016:05

Nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Hvilke motiver og holdninger og hvilken praksis har norske arbeidsgivere når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere i fire bransjer samt data fra ansatte i SSB Levekårsundersøkelse 2013. Arbeidsgiverne begrunner bruk av ulike digitale systemer med myndighetskrav, behov for bedre arbeidsstyring eller for å ivareta ansattes sikkerhet. Behov for kontroll med den enkelte ansatte og arbeidet som utføres oppgis derimot av en mindre andel. Virksomhetenes praksis når det gjelder drøfting, informasjon, lagring, tilgang og bruk av personinformasjon fra disse systemene varierer, noe som kan ha implikasjoner for ansattes personvern og arbeidsmiljø.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20567