Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Dette er den tredje rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM), og den andre av to rapporter som beskriver rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette byggeprosjektet inngår som et case i innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten omhandler koblingen mellom detaljprosjekteringsfasen og byggefasen i en såkalt samhandlingsfase. Den beskriver også erfaringer med bruk av såkalte BIM-kiosker på byggeplassen.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20578