Skip to main content
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2

 • Fafo-rapport 2015:50
 • Fafo-rapport 2015:50
Sammen om en bedre kommune er et nasjonalt, program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter og hva de har oppnådd innenfor følgende fire områder:
 • Hvordan utvikle en heltidskultur?
 • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
 • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
 • Hvordan styrke kommunens omdømme?
 • Publisert: 13. januar 2016
 • Ordrenr. 20555
 • ISBN
  ISBN 978-82-324-0259-5ISSN 0801-6143