Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2

Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:50

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Leif E. Moland, Lise Lien

Sammen om en bedre kommune er et nasjonalt, program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter og hva de har oppnådd innenfor følgende fire områder:

  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20555