Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen
En rapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling

Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard

Fafo-rapport 2008:35

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20077