Skip to main content
  • Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland

Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

  • Fafo-rapport 2016:04
  • Fafo-rapport 2016:04

Denne rapporten omhandler rekruttering av unge og nyutdannede til kommunal sektor. Kommunesektoren trenger oppdatert kompetanse for å sikre kvaliteten på tjenestene i en tid preget av økt digitalisering, hyppige omstillinger og rask tjenesteutvikling. Dagens situasjon aktualiserer behovet for å rekruttere den yngre generasjonen arbeidstakere til kommunal sektor. Vi spør: Hvordan arbeider kommunale arbeidsgivere med å tiltrekke seg unge søkere? Og hva er det egentlig de unge og nyutdannede ønsker og forventer av fremtidige arbeidsgivere?

  • Publisert: 9. september 2016
  • Ordrenr. 20566