Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:40

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Hvordan er det å være tillitsvalgt på arbeidsplassnivå i Norge? I en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot den norske arbeidslivsmodellen, er dette et interessant og viktig spørsmål. Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser og inngå som part i samarbeidet med arbeidsgiver lokalt, og som skal verve nye medlemmer til fagbevegelsen. Samtidig skal de fleste av disse kombinere oppgavene som tillitsvalgt med sine ordinære arbeidsoppgaver. I denne rapporten undersøker vi hverdagen til tillitsvalgte i seks LO-forbund.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20267