Skip to main content
  • Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

  • Fafo-rapport 2016:13
  • Fafo-rapport 2016:13

Tema for denne rapporten er mottak av sosialhjelp blant unge i alderen 18 til 24 år som er bosatt i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet er finansiert av KS Program for storbyrettet forskning. Formålet har vært å forklare forskjellene i bruk av sosialhjelp blant unge i de fem byene, ved å se på befolkningssammensetningen, hvilke planer og strategier som ligger til grunn for oppfølgingen av ungdom, og hvordan de lokale NAV-kontorene følger opp unge sosialhjelpsmottakere. Analysene er basert på data hentet fra administrative registre, en spørreundersøkelse rettet mot veiledere på NAV-kontorene, og kvalitative intervjuer med ansatte hos NAV.

  • Publisert: 19. mai 2016
  • Ordrenr. 20575

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • KS (Program for storbyrettet forskning)