Fafo-rapporter

Rapportsøk

Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:25

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Kristine Nergaard

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ikke ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. I denne rapporten ser vi på varehandelen som inkluderingsarena:

• Hva ser arbeidsgivere etter når de rekrutterer? Hvordan drives opplæring av
unge arbeidstakere med lite arbeidserfaring?
• Kan man bruke erfaring fra ordinær rekruttering til å skape en god arbeidspraksis
for de som kommer på tiltak i regi av NAV?
• Varehandelen rekrutterer mange ledere internt. Hvordan utdanner man ledere
fra en gruppe arbeidstakere med lite formell utdanning?

Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet i kombinasjon med kunnskapsmidler tildelt Virke fra oppfølgingsgruppa for IA-avtalen.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20633