Skip to main content
  • Anna Hagen og Torgeir Nyen

Yrkesrettet opplæring i Spekter-området

  • Fafo-rapport 2010:41
  • Fafo-rapport 2010:41
I denne rapporten beskriver vi hvilken rolle fagopplæringen spiller for noen sentrale virksomheter innenfor Spekter-området. Grunnlaget for beskrivelsen er intervjuer med representanter for virksomhetene. I rapporten diskuteres det også hvorvidt ulike tiltak kan bidra til å øke tilbudet av læreplasser i Spekter-området. Vi diskuterer dessuten andre forhold som kan være sentrale i en diskusjon om en fornyet samfunnskontrakt rundt oppretting av flere læreplasser.
  • Publisert: 9. mars 2010
  • Ordrenr. 20185