Fafo-rapporter

Rapportsøk

Yrkesrettet opplæring i Spekter-området

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2010:41

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

I denne rapporten beskriver vi hvilken rolle fagopplæringen spiller for noen sentrale virksomheter innenfor Spekter-området. Grunnlaget for beskrivelsen er intervjuer med representanter for virksomhetene. I rapporten diskuteres det også hvorvidt ulike tiltak kan bidra til å øke tilbudet av læreplasser i Spekter-området. Vi diskuterer dessuten andre forhold som kan være sentrale i en diskusjon om en fornyet samfunnskontrakt rundt oppretting av flere læreplasser.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20185