Konferansepapere

Rapportsøk

Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they?

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

2013 Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv, Arbeidstid

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad