Skip to main content

Bonusnekt undergraver den norske modellen

Kronikker og debatt |  Dagens Næringsliv |  2021
9. mai 2022
Kostøl, F. B. & Svarstad, E. (2021, 22. september).  Bonusnekt undergraver den norske modellen. Dagens Næringsliv. https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/overtid/bonus/innlegg-bonusnekt-undergraver-den-norske-modellen/2-1-1071002

Fafo-forskere