Skip to main content
Kronikker og debatt
  • Fredrik Bakkemo Kostøl og Elin Svarstad

Bonusnekt undergraver den norske modellen

  • Dagens Næringsliv  | 
  • 2021
 
Kostøl, F. B. & Svarstad, E. (2021, 22. september).  Bonusnekt undergraver den norske modellen. Dagens Næringsliv. https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/overtid/bonus/innlegg-bonusnekt-undergraver-den-norske-modellen/2-1-1071002

Fafo-forskere