Skip to main content

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Kronikker og debatt |  2012
1. oktober 2015

Tønder, A. H. & Hilsen, A. I. (2012). Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Fagartikkel for Senter for seniorpolitikk. Publisert på www.seniorpolitikk.no