Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

2012

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?