Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor

Kristine Nergaard og Mona Bråten

2011

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Mona Bråten

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor