Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Vi trenger nye trygdeordninger til unge
KAI-kronikken

Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

KAI-kronikk 2022

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand, Jørgen Svalund

Forskere ønsker å innføre «undomslønn» som som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten

Vi trenger nye trygdeordninger til unge