Publikasjoner

Rapportsøk

Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet 2004–2019

Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Fafo-notat 2022:06

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Bjorn Dapi, Elin Svarstad

Dette notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10367